måndag 27 augusti 2007

Biståndet blir kvar

Nordkorea står inte med på regeringens lista över de länder vars svenska bistånd ska upphöra.

SIDA lägger i dagsläget runt 40 miljoner kronor om året på insatser i Nordkorea.

Inga kommentarer: